İşletmelerin KVKK kapsamında idari anlamda alması gereken önlemlerin takip edildiği süreçtir.

Bu süreçte aşağıdaki işlem adımları izlenmektedir. İşletmenin yapısına göre süreçlerde değişiklikler olması muhtemeldir.

  • Kişisel Veri Envanteri Hazırlanması
  • Kurumsal Politikalar
  • Sözleşmeler
  • Gizlilik Taahhütnameleri
  • Kurum içi Periyodik ve/veya Rastgele Denetimler
  • Risk Analizleri
  • İş Sözleşmesi, Disiplin Yönetmeliği
  • Kurumsal İletişim
  • Eğitim ve Farkındalık Faaliyetleri
  • Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBIS) Bildirim