Aktüel Sistem Bilgi Teknolojileri SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. www.aktuelsistem.com adresi üzerinden iletişim formunu kullanarak paylaşmış olduğu ad-soyad, iletişim bilgisi ait kişisel verilerini;

  • Formu kullanan ilgili kişiye doğru hitap edilebilmesi,
  • Taleplerin istatistiksel amaçla tespiti,
  • Talep ve İsteklerin Değerlendirilmesi takibi,
  • Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,
  • İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
  • Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
  • İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması,
  • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Bu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek  kaydıyla  veri sorumlusunun meşru  menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak web formları yoluyla otomatik olarak işlenmektedir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi  kapsamındaki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak KVKK Veri Sahibi Talep Formu’nu başvuru esnasında doldurup imzalayarak kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte; Aktüel Sistem ’e bizzat başvuru yaparak “Abbasağa Mahallesi, Yıldız Caddesi Tevfik Paşa Konağı No: 49 Kat:1 D:6, 34353 Beşiktaş/İstanbul” adresine kimlik tespit edici belgeler ile bizzat elden ederek veya [email protected] adresine elektronik imzalı olarak iletebilecektir.